Makele Gönder

Makale Gönderim Talimatları

MAKALE BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm makaleler, editöre elektronik posta yoluyla (editor@harmonybytuzel.com) gönderilmelidir.
 2. Gönderilen dosyada yazar(lar)ı tanımlayan isim bilgileri bulunmamalıdır.
 3. Yazar bilgileri (unvan, ad-soyad, kurum, ORCID ve e-posta adresleri) ayrı bir dosya olarak başlık sayfasında gönderilmelidir.
 4. TR Dizin 2020 kriterleri çerçevesinde araştırma makaleleri için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) verilmesi gerekmektedir. Yazarlar, Etik Kurul İzni belgesini makale gönderirken ek bir belge olarak sunmalıdır. 2020 yılından önce toplanmış verilere sahip araştırma makalelerinden Etik Kurul İzni istenmemektedir. Ancak, yazarlar verilerin toplandığı tarihleri yöntem kısmında belirtmelidir.
 5. Yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini ek olarak göndermelidir.
 6. Yazarlar makalede benzerlik (intihal) raporunu (turnitin, ithenticate vb.) göndermelidir.
 7. Yazı tipi olarak Palatino Linotype kullanılmalı, ana başlıklar 11 punto, metin ise 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 8. Satır ve paragraf aralığı tek olarak ayarlanmalıdır.
 9. Satır başlarında girinti kullanılmamalıdır.
 10. Başlıklarda numaralandırma yapılmamalı, ana başlıklar tüm harfler büyük olmalı, ara başlıklar ise yalnızca ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 11. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında yer almalıdır.
 12. Tablolarda ve şekillerde bold karakter kullanılmamalıdır.
 13. Metin içinde (başlıklar hariç) bold karakter kullanılmamalıdır. Vurgulanması istenen yerler italik olarak yazılabilir.
 14. Birden fazla kaynağa parantez içinde atıf verilmesi gereken durumlarda, kaynaklar en eskiden en nye doğru sıralanmalıdır.
 15. Makalenin yayına kabul edilmesi ve/veya yayınlandıktan sonra makale üzerinde yazarların sonraki düzeltme istekleri dikkate alınmayacaktır.

İNCELEME ve YAYIN SÜRECİ

Makalelerin inceleme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

 • Her makale, iki hakemin incelemesinden geçirilir.
 • Hakemler, makaleyi aynen kabul edebilir, az bir değişiklikle kabul edebilir veya önemli değişikliklerle kabul edebilir veya red edebilir.
 • Hakemlerin değişiklik talep etmesi durumunda, yapılan değişiklikler aynı hakemlerin incelemesine sunulur.
 • Makale, hakemler tarafından uygun bulunduğunda, yayın kurulunun onayı ile makale dizgisi yapılır ve yazar(lar)a bildirim yapılır.
 • Kabul aşamasından sonra, makalenin baskı hali hazırlanır ve yayın kurulu tarafından kabul yazısı ve DOI numarası verilir.
 • Yayınlanacak sayı ve tarih hakkında yazar(lar) bilgilendirilir.
 • Dergide yayınlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Harmony by Tüzel’e aittir.
Başa dön tuşu
error: İzinsiz Kopyalanamaz